KV-LIIGA

Ensimmäisen kansainvälisen rekrytoinnin palvelu mikro- ja pienyrityksille

In English below*

KV-LIIGA vie yrityksesi unelmien pelikentälle!

Tiesitkö että erilaiset ihmiset työyhteisössä nostavat yrityksesi kannattavuutta ja lisäävät kasvua? Tai miten paljon helpommin voit saada lisätietoa uusista markkina-alueista paikallistietämyksen avulla? Kiinnostaisiko kansainvälinen toiminta tai työyhteisön monipuolistaminen? Kv-liiga on sinua varten! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tänään!

Pirkanmaan työ-ja elinkeinotoimisto tarjoaa yrityksellesi räätälöityä maksutonta kansainvälisen rekrytoinnin neuvontapalvelua, joka toteutetaan yhteistyössä International House Tampereen ja International Fox Agencyn kanssa. Neuvontapalveluun osallistumalla yrityksesi voi paremmin valmistautua ensimmäiseen kansainväliseen rekrytointiin ja saada vastauksia aihepiiriä koskeviin kysymyksiin. Palvelukokonaisuuteen kuuluu alkukartoitus, kuusi (6) tuntia yksilöityä asiantuntijaneuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin ammattilaisilta, sähköinen tukityökalu kansainväliseen rekrytointiin ja loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen.

Mukaan pääsevät kansainvälisestä rekrytoinnista kiinnostuneet tai rekrytointia jo suunnittelevat, alle 50 henkilöä työllistävät yritykset Pirkanmaan alueelta. Palvelu on tarjolla kullekin osallistuvalle yritykselle kolmen (3) kuukauden ajan marraskuusta 2021 maaliskuuhun 2022. Yritys voi ottaa palvelun käyttöönsä myös lyhyemmäksi aikaa. Kokonaisuus ei sisällä varsinaista kansainvälisen työntekijän rekrytointia, mutta yritykset ohjataan tapauskohtaisesti soveltuvien rekrytointipalveluiden luo.

Asiantuntijatapaamisissa voidaan keskustella mm. yrityksesi kasvunäkymistä ja niihin liittyvistä osaajatarpeista, osaajien löytämisestä Suomesta tai ulkomailta, houkuttelutoimista sekä organisaatiokulttuurin muuttamisesta. Neuvonnassa tuodaan esiin kansainvälisen rekrytoinnin ja kansainvälistymisen kokonaiskuva, sekä kansainvälisen rekrytoinnin tuomat hyödyt ja edut työnantajalle, että mahdolliset haasteet, joihin tarjotaan myös ratkaisuvaihtoehtoja mm. julkisten palveluiden ja käytännön esimerkkien kautta. Saat käyttöösi myös uuden kansainvälisen rekrytoinnin HRocketRelo-työkalun, joka neuvoo sinua tarkemmin eri asioiden käsittelyssä.

Neuvonta voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

 • asettautumisen tukeminen
 • kansainvälisyys kasvun mahdollistajana
 • kansainvälisen rekrytoinnin prosessin osatekijät
 • kieli- ja kulttuurikoulutus
 • paikallisrekisteröinti, sosiaaliturva ja verotus
 • palkkaamisen tuet
 • perehdyttäminen
 • perheen huomioiminen
 • työnteko-oikeus
 • työnantajan velvollisuudet
 • ulkomaantyöskentely

Neuvontapalveluun sisältyy kansainvälisen rekrytoinnin oppaan esittely, kansainvälisten rekrytointien tueksi luotu uusi sähköinen HRocketRelo -palvelu sekä kansainvälisen osaajan vinkit työnantajalle. Neuvontamateriaalit, kuten kansainvälisen rekrytoinnin opas, sisältävät muun muassa tarvittavien viranomaisten yhteystiedot ja kuvauksen siitä, mihin viranomaiseen kulloinkin tulee olla yhteydessä. Materiaalissa kerrotaan myös muista kansainvälistä rekrytointia ja asettautumista tukevista palveluista, kuten asettautumis-, majoitus- ja koulutuspalveluista, toimivista käytännöistä kansainvälisen rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi ja annetaan tietoa olennaisista verkostoista. 

HRocketRelo (HRR) on International Fox Agencyn luoma uusi, sähköinen palvelu työnantajille. Palvelu ohjaa työnantajaa kansainvälisessä rekrytoinnissa ja työntekijän perehdyttämisessä. Selainpohjainen sivusto sisältää tietoa kansainväliseen rekrytointiin liittyvistä tehtävistä ja velvoitteista, ja opastaa työnantajaa käsittelemään asiat oikeassa järjestyksessä. Jokainen osallistuva yritys saa HRocketRelon testikäyttöön palvelun ajaksi.

Kv-liiga vie yrityksesi unelmien pelikentälle! Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä lyhyt lomake.

TE-palvelut tarkistaa yrityksen tiedot ja välittää osallistujien yhteystiedot neuvontapalvelun toteuttavalle International Fox Agencylle palvelun aloittamista varten.

Let us coach you to your A game! Support for SMEs with the first international hire.

Did you know that employing different types of people boosts a company’s profitability and growth? It can e.g. open whole new markets and help develop brilliant new services. Would that sound good to you too? Then the International League is for you! Read more and sign up today!

The Pirkanmaa TE office offers tailored support and advice for your company concerning the first international hire in co-operation with International House Tampere and International Fox Agency. This advisory service will prepare your company for the first international recruitment and answer all the questions you might have about hiring international employees. The advisory service consists of a needs assessment, six (6) hours of tailored support and advice from experts in international recruitment, a digital support service, and a tailored action plan.

The six hours can be utilised discussing and planning e.g. your company’s growth potential and talent needs, how to find employees in Finland or abroad, how to support your new international employees, and other things to consider in a diverse working community. Participants will get a good overview of the potential of international recruitment and other activities, and advice on how to tackle any possible challenges with the help of public and expert services, as well as specific information on legislation and preparation for international recruitment, etc. Participants will also get access to a new digital support service for international HR called HRocketRelo.

The support and guidance can include the following topics, for example:

 • financial support for recruitment
 • induction and onboarding
 • international recruitment as a process
 • international recruitment enabling growth
 • language and cultural training
 • local registration, social security and taxation
 • related issues e.g. family matters
 • relocation advice
 • right to work and other employer obligations
 • working abroad

The advisory service includes an overview of the International Recruitment Guide, the new digital HRocketRelo service and practical advice for employers. The materials, such as the guide, include specific information on which authority to contact when hiring international employees and at which point in the process. The material also includes information on support services, such as public recruitment services, private relocation services, and accommodation providers, best practices for successful international recruitment and information on relevant networks and possibilities for further learning and development.

HRocketRelo (HRR) is a new digital service for employers by International Fox Agency. The service guides the employer in the international recruitment process, handling of employer obligations, and advising the new employee. The web-based service includes important, up-to-date information on the steps towards a successful and smooth international hire. Each participating company gets access to HRR for the duration of the service (max 3 months).

All companies and interested in or already planning international recruitment, and currently employing under 50 people in the Pirkanmaa region, are welcome to join the project. The number of participants is limited so apply today! The participating SMEs can use the service for a maximum of 3 months from November 2021 to March 2022. This advisory service does not include actual recruitment, and companies looking to fill a specific role can be guided to other existing services. 

Let us coach you to your A game! Register by filling in the form below. 

The Pirkanmaa TE office will review the information and confirm the registration, after which the advisory service with International Fox Agency will start.