Ideoita tulevaisuuden liiketoimintaan

Osallistu yhteiskehittämiseen vaikka laiturinnokasta

in English below

Toimiiko yrityksenne kiertotalouden, turismin tai datan parissa? Tai etsittekö uusia näkemyksiä uuden teknologian hyödyntämiseen, etätyöhön tai uuteen etäarkeen? Tampereella ahkeroi kesällä 2020 viisi kansainvälistä tiimiä, jotka hiovat konkreettisia tulevaisuuskuvia ja ymmärrystä yritysten liiketoiminnan haasteisiin. Kahdeksan viikon ajan Demola Global Oy:n vetämä Future Expert Training työstää ratkaisuja globaaleihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka läpileikkaavat monia eri aloja. Otamme nyt mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä kansainvälisten tiimien kanssa.

Mitä yrityksenne hyötyy yhteiskehittämisestä?

Saat tietoa trendeistä ja muutosvoimien vaikutuksista, jotka vaikuttavat yrityksesi toimintaympäristöön. Saat uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja tulevaisuuden haasteisiin. Tutustut osaamiseen, jota yrityksessäsi ei vielä ole. Pääset kuulemaan ratkaisuista, joita kukaan muu ei ole vielä tehnyt ja saat mahdollisuuden kommentoida demo-vaiheessa olevia ratkaisuja.

Valitse alla olevista viidestä ajankohtaisesta teemasta kiinnostavimmat teidän yrityksellenne ja tule mukaan!

  1. Tweaking the Tourism
  2. Let Data Do the Work
  3. Cutting-edge Tech in Action
  4. Circular Economy
  5. Physically Remote, Digitally Close

Miten mukaan?

Osallistuminen on vaivatonta yrityksellenne. Voit osallistua itse määrittelemänäsi ajankohtana (aikavälillä 15.6.–9.8.). Minimissään odotamme yritykseltä 1–2 h tapaamista tiimin kanssa. Osallistuminen tapahtuu etäyhteydellä, ja se on maksutonta eikä sido yrityksiä mihinkään.

Osallistu tai kysy lisätietoja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: heikku@demola.net
Tutustu koulutukseen: futureexperttraining.demola.net

Demola Future Expert Training on Pirkanmaan TE-toimiston ja ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista koulutusta. Kouluttajana toimii Demola Global Oy. Ohjelma on kehitetty yhteistyössä International HUB Tampere verkoston kanssa. Innovaatioalusta Demola Global Oy toteuttaa yhteiskehittämistä ja rakentaa uutta tulevaisuusajattelua käytännössä. Demola Global on vuodesta 2008 alkaen palvellut yli 1000 organisaatiota. Osana palvelua on toteutettu yli 4000 tulevaisuustyöprojektia 18 maassa ja rakentanut samalla uudenlaista kansainvälistä innovaatioekosysteemiä.

Seuraamme tiimien ja projektien etenemistä kesän mittaan somekanavissamme.

in English

New Ideas for Your Business Even While Staying at the Summer Cottage

Does your company or organization work in circular economy, tourism, or data? Or are you looking for novel insights into the use of new technologies or remote work? Five Future Expert teams are working hard throughout this summer to tackle these topics that cross industry boundaries. And now, we are looking for companies interested in collaborating with these international teams.

How Does Your Company Benefit from Co-creation?

You will learn about trends and driving forces that affect your business environment. You will get new ideas and concept solutions to future challenges. You will get to know people with skills your company does not yet have. You will hear about novel solutions and can impact them during the demo phase.

Choose one or all the five themes below that are most interesting to your business and take part!

  1. Tweaking the Tourism
  2. Let Data Do the Work
  3. Cutting-edge Tech in Action
  4. Circular Economy
  5. Physically Remote, Digitally Close

How to Take Part?

Participation is effortless for your business. You can participate when you prefer between June 15 and August 9. To benefit from the participation, we expect the company to meet with the team for approx. 1-2 hours. Participation happens remotely, is free and does not bind your company to anything.

To take part or ask for more information, contact: heikku@demola.net
To learn more about the program: futureexperttraining.demola.net

Demola Future Expert Training is part of the labour market training procured by TE Services and ELY Centre. The training provider is Demola Global Ltd. The program is developed in collaboration with International HUB Tampere network. Demola is a co-creation platform helping companies and organizations trace the drivers of change and identify new opportunities to make that change. Since 2008, Demola has served more than 1,000 organizations from industry to humanitarian work, run more than 4,000 future work projects in 18 countries and built a new kind of international innovation ecosystem at the same time.

We will follow the teams’ projects and progress on our social media channels over the summer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin